Camarles

Pobles i ciutats

Municipi situat en el límit de l'inici del Delta. Confronta amb els termes de l'Aldea, Deltebre, l'Ampolla i Tortosa. Si bé com a municipi independent és de recent creació, ja que no es va segregar de Tortosa fins el 1978, ha mantingut des dels seus orígens una marcada identitat, ja que durant segles fou un senyoriu independent.

La troballa arqueològica del Bordissal, l'any 1953, a més de posar al descobert una magnífica col·lecció de Thymirae de terra cuita, ens indica el grau de comerç i intercanvi de la població indígena ibèrica amb mercaders de la Mediterrània. La factura hel·lènica dels peveters del Bordissal, dispersos avui en museus arqueològics, ens evidencia la influència grega en els pobladors ibèrics de la costa.

Alguns tipus d'agrupacions de població s'hi assentaren, possiblement, durant el període islàmic, les quals, es van concretar en alqueries d'un cert pes. De fet, en el repartiment subsegüent a la conquesta cristiana, es parla ja d'un castell de Camarles. El beneficiari fou un noble, Guillem de Sunyer a qui, el 1150, el comte l'hi va concedir com a compensació pel seu ajut en la conquesta de Tortosa.

En l'actual terme municipal de Camarles hem de considerar dues entitats diferenciades: una, el terme del castell de Camarles i, l'altra, la Granadella, on s'erigirà una torre amb el mateix nom. Mentre el castell de Camarles va passar a possessió d'un senyor nobiliari, la Granadella ho féu a mans del bisbe de Tortosa. Des d'aquest punt de vista, la història del que ha estat Camarles l'hem de concebre lligada, inevitablement, a la dels diversos detentors d'aquestes terres.

La procedència del nom del municipi és imprecisa, d’arrels llatines i amb un significat també incert. Com a dada curiosa, Camarles és l’únic municipi d’Espanya en què els carrers són retolats i designats amb nombres enlloc de noms.

Font: Consell Comarcal del Baix Ebre

977-470007
Carrer 20. 18
aj.camarles@altanet.org
Font: [1] Font: Consell Comarcal del Baix Ebre

Quines rutes hi ha?

Baix Ebre, Montsiá
Distància:
16,29 Km

Actius

Empreses acreditades amb la marca Terres de l'Ebre

C/ Vint-i-set, 8, 43894, Camarles
info@carnscurto.com
977 470 045
Carrer Illes Balears 11, 43894 Camarles
pau.esmel@gmail.com
646597551
C/ U, 19, 43894, Camarles
emiliogayabertomeu@gmail.com
696 776 485
Pol. 6, parcel·la 56-57, 43894, Camarles
carme@lhortadecarme.cat
662 231 130
 
Ets una empresa? Adhereix-te

Els recursos locals, productes i serveis que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, poden sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Més informació