Godall

Pobles i ciutats

Godall existia ja en temps de la dominació sarraïna, ja que el topònim apareix documentat abans de la conquesta definitiva del lloca a mitjan segle XII . 

Efectivament, el 1097 Ramon Berenguer III féu donació a favor del monestir de Sant Cugat del Vallès, per a quan es realitzés la conquesta de Tortosa, de la força de la Ràpita amb les viles i les masies de la seva jurisdicció, entre les quals s’esmenta Codair, a la muntanya i prop d’Ulldecona, la qual cosa, juntament amb la semblança del topònim, fa suposar la identificació d’aquesta vila de Codair amb la població de Godall. Tanmateix, Ramon Berenguer IV, conqueridor de la contrada, l’11 de desembre de 1153 féu donació de la Villa que apellatur Godal, amb tots els seus termes, a Guillem de Copons, que havia estat nomenat batlle de Tortosa arran de la conquesta.

Més de mig segle després de la donació a Guillem de Copons, la senyoria de Godall era compartida pels néts d’aquest personatge juntament amb altres cavallers, Ramon de Centelles i Pere Godall, els quals el 1228 celebraren una concòrdia de partició del lloc i terme de Godall. El 1238, Maria, muller de Ramon de Centelles, establia la Vallmesquida a Pere i Arnau de Solans, concedint-los franqueses i reservant-se’n la senyoria.

Bayerri esmenta un document del 1297 de la ciutat de Tortosa que atorgava als veïns de Godall l’ús de les franqueses i llibertats de la ciutat i del passatge pel pont de Tortosa. L’atracció que als habitants de Godall, sotmesos a la senyoria dels Centelles, oferia la propera i nova població reial de la Galera va originar un moviment migratori vers aquesta, per sostreure’s a aquella fidelitat. Ramon de Centelles, senyor de Godall, mogué ple davant la cort reial i aquest fou dirimit l’1 de junt de 1303; en ell es confirmà el vassallatge que els habitants de Godall devien al seu senyor. El consell de la vila de Godall acceptà aquesta sentència i, com a compensació, foren ratificades als godallencs les franqueses i immunitats contingudes en els Costums de Tortosa. 

El 1594 Godall es va rebel•lar contra els impostos de Tortosa, però l’Audiència de Catalunya es pronuncià a favor de la ciutat.

Font: Ajuntament de Godall

977-738018
Pl. Mare Teresa Blanch. 8
jotomas@godall.altanet.org
Font: [1] Xufanc

Quines rutes hi ha?

Montsiá
Distància:
3,5 Km
Durada:
1h - 2h
Montsiá
Distància:
18 Km
Durada:
2h - 4h
Montsiá
Distància:
24,87 Km
Durada:
4h - 8h
Montsiá
Distància:
7,16 Km
Durada:
2h - 4h
Montsiá
Distància:
7,16 Km
Durada:
2h - 4h

Actius

Empreses acreditades amb la marca Terres de l'Ebre

Plaça de la Cooperativa s/n, Godall
info@olidegodall.es
977 738 126
 
Ets una empresa? Adhereix-te

Els recursos locals, productes i serveis que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, poden sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Més informació