MQ Peix Blau

Gastronomia

El peix blau de Tarragona ha estat el primer a rebre el distintiu de producte amb Marca de Qualitat de tot el Mediterrani. Gaudeixen d'aquest distintiu, amb les mides mínimes autoritzades, la sardina i el sorell de 12 cm, el verat i el bis de 18 cm i la boga i el seitó d'11 cm. Per comptar amb la MQ el peix ha de ser capturat amb arts d'encerclament nocturnes d'una llargada inferior a 300 m, sense comptar els punys , d'uns 15 m cadascun. Per garantir la màxima qualitat de la presa es manté viva fins al moment del seu envasament amb gel picat. Totes les captures es concentren majoritàriament al golf de Sant Jordi i zones properes.

 

Com hi puc arribar
 
Ets una empresa? Adhereix-te

Els recursos locals, productes i serveis que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, poden sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Més informació