Programa MAB de la UNESCO

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

El Programa sobre l’Home i la Biosfera (MaB), és un programa intergovernamental creat per a establir unes bases científiques per a millorar les relacions entre les persones i el seu entorn ambiental. Combina la ciència, l’economia i l’educació natural i social per a què aprenguin a comprometre’s, a gestionar i a utilitzar, de forma sostenible, els recursos naturals.
Més informació

  • La Red Mundial de Reservas de la Biosfera
    Actualment, hi ha un total de 651 Reserves de la Biosfera repartides per 120 països. Els governs nacionals fan una primera elecció dels territoris que poden esdevenir Reserva de la Biosfera per tal que el programa MaB en faci una tria final. Els llocs que aconsegueixin aquesta denominació han de tenir l’objectiu de reivindicar la importància dels coneixements tradicionals, la diversitat biològica i cultural, i el desenvolupament sostenible, entre d'altres.
    Més informació
  • El Programa MaB a Espanya
    A Espanya, l’encarregat de coordinar el desenvolupament del Programa l’Home i la Biosfera de la UNESCO és l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
    Més informació
Ets una empresa? Adhereix-te

Els recursos locals, productes i serveis que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, poden sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Més informació