La Via Augusta

BTT

La Via Augusta

Distància
18 Km
Durada
2h - 4h
Circular
No

La Via Augusta, realitzada sota el mandat de l’emperador romà August, aprofita part del traçat de l’antiga via Heraclea de Roma a Cadis. Al Montsià es divideix en dos parts, la del litoral i la de l’interior. Aquesta darrera té el seu punt d’origen al barranc de Lledó (Santa Bàrbara) i finalitza al riu Sénia (Ulldecona).

Àrea natural: 
Secans del Montsià
Comarca: 
Montsiá
 
Ets una empresa? Adhereix-te

Els recursos locals, productes i serveis que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, poden sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Més informació