L'Ampolla

Villages
977-460018
Plaça Manel Ferré. 3
aj.ampolla@altanet.org
Source: [1] Font: Consell Comarcal del Baix Ebre

Which are the routes there?

Baix Ebre, Montsiá
Distància:
16,29 Km
Baix Ebre
Distància:
15,79 Km

Assets

Companies accredited under the brand Terres de l'Ebre

Av. Marítima Ramon Pous, 43895, L'Ampolla
contacte@miradorbadia.com
600 662 734
Barranc de Sant Pere, s/n, 43895, L'Ampolla
control@novadevimar.com
977 460 054
Carretera de la Ràpita a Poble Nou, s/n, Polígon 10, Magatzem núm. 9
deltamar7@gmail.com
610 402 537