La Marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Tal i com estableix la UNESCO quant a una de les funcions que ha de complir una reserva, la de desenvolupament, la Reserva de la Biosfera ha de ser un revulsiu per a la nostra economia, donant un valor afegit als productes i serveis característics de les Terres de l’Ebre, donant-los una major projecció, tant a nivell local com als mercats exteriors.

Per a tal finalitat, l'1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la marca "Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera", l'única marca multi-producte de proximitat/km0 de Catalunya. De fet, el reglament de la marca contempla la possibilitat que diferents productes agroalimentaris, artesanals i turístics de qualitat puguin ser adherits, sempre que compleixin les condicions marcades pels annexos que els regulen i els empresaris/productors adquireixin uns compromisos per tal d’aportar valor afegit a la Reserva: compromís amb la millora de la qualitat del propi producte o servei, compromís amb el territori, compromís amb la sostenibilitat ambiental i compromís amb la societat. Així, el reglament busca l’equilibri entre l’accessibilitat a l’ús de la marca i evitar, al mateix temps, la seva banalització.

Qui pot fer ús de la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera?

Recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals i els de promoció turística amb finalitats culturals i recreatives, que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.