News

En la celebració del 3r Consell Consultiu, es presenta la col·laboració entre el DARP i el COPATE per al foment de l’activitat agroforestal a la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre

10/07/2017

El divendres 7 de juliol es va celebrar el 3r Consell Consultiu de la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre, a la Cambra de Comerç de Tortosa, presidit per la Hble. Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, amb l’objectiu de donar compte del Pla de Gestió de la Reserva Biosfera per tal de ser aprovat definitivament i de presentar l’estratègia agroforestal de la Reserva. L’acte va ser obert pel president de la Cambra, José María Chavarría, qui va donar la benvinguda a les autoritats assistents i als membres dels grups de treball de la Reserva Biosfera.

En la sessió, el president del COPATE, Francesc Gas, va explicar que “el Pla de Gestió de la Reserva concreta un conjunt de línies de treball i d’accions que representen una nova oportunitat per al sector agrari de Terres de l’Ebre i, en particular, per a la indústria agroalimentària i forestal per guanyar competitivitat, accedir a nous mercats i, en definitiva, dinamitzar l’economia territorial aportant un major valor afegit.” Gas també va explicar que “aquest Pla està plenament alineat amb les polítiques agràries, forestals i sobre l’entorn rural desenvolupades per la Generalitat de Catalunya i pel marc normatiu europeu.” Per tot això, va manifestar que “és en aquest context on cal inscriure actes com el d’avui, que tenen per objecte intensificar la relació institucional i interadministrativa entre el Departament i el COPATE, ens gestor de la Reserva.”

Tot seguit, el coordinador de la Reserva, Josep Aragonés, va donar compte del Pla de Gestió de la Reserva Biosfera per a la seva aprovació definitiva, la redacció del qual ha estat participada i consensuada amb els principals agents del territori, amb un total de 17 sessions de treball. També va informar de les accions efectuades durant el 2016 i el primer semestre de l’actual exercici, emfatitzant els 18 mesos de recorregut de la marca de la Reserva Biosfera, amb 112 empreses acreditades a dia d’avui.

La consellera va tancar la sessió explicant que el Departament d’Agricultura es compromet amb la Reserva de la Biosfera aportant 30.000€ per al foment de l’activitat agroforestal dins de les línies del Pla de Gestió de la Reserva, a través de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. A més, la Meritxell Serret va posar en valor l’existència del COPATE per tirar endavant projectes com el de la Reserva Biosfera, felicitant al territori per aquest encert i per la capacitat de treball en xarxa i coordinació. També va manifestar el seu vot a favor de la marca, com a eina per posicionar els productes agroalimentaris de les Terres de l’Ebre tant als mercats locals com als internacionals i dins la mesura possible de treballar amb una estratègia compartida per posicionar-la. Va ressaltar que tot plegat “ha de permetre el desenvolupament integral i sostenible de les Terres de l’Ebre. Un desenvolupament ambiental, econòmic però sobretot social, ja que som persones i hem de treballar sempre per i para les persones.”

Així, la col·laboració entre DARP i COPATE en aquesta Estratègia Forestal de la Reserva ampliarà i reforçarà les actuacions que ambdues administracions estan efectuant en aquest àmbit territorial.