Empresas acreditadas

Buscar por
Empresas acreditadas

Nova Devimar, S.L.

Barranc de Sant Pere, s/n, 43895, L'Ampolla
977 460 054
control@novadevimar.com

L'activitat bàsica de Nova Devimar, S.L. és la compra, depuració, condicionament i comercialització de mol.luscos procedents de les Badies del Delta de l'Ebre, tant de la Badia del Fangar com de la Badia dels Alfacs, i també d'altres zones geogràfiques productores de mol.luscos. L'activitat principal es realitza, principalment, amb producte del terreny, com són el muslco i l'ostra rissada, quan és termporada de producció. Quan ens trobem fora de la temporada de producció de les dues Badies del Delta de l'Ebre, adquirim el producte a proveïdors externs. El musclo amb el qual treballem procedeix de les dues Badies anomenades anteriorment, mentre que l'ostra rissada procedeix exclusivament de la Badia del Fangar.
Per a l'envasament d'ambdós productes s'utilitzen formats diferents, en funció del producte i de la demanda del client, com poden ser safates de porex, malles, sacs i caixes de fusta.
El procés de depuració es considerat un PPCC i per aquesta raó la nostra empresa està dotada de la millor tecnologia de desinfecció i tractament de l'aigua, tant per al procés de depuració com per al procés de manipulació i neteja.
Des de la seva constitució, Nova Devimar potencia la diferenciació del musclo roca del Delta de l'Ebre, conegut científicament com Mitylus Galloprovinvialis, aixó com l'ostra rissada, coneguda científicament com Casostreagigas, per davant de les produccions d'atres zones geogràfiques.

¿Eres una empresa? Únete

Los recursos locales, productos y servicios que potencian las actividades económicas tradicionales y la nueva economía social en el marco de la sostenibilidad de Les Terres de l’Ebre, pueden solicitar el uso de la marca y el logotipo Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

Más información