Sociétés accréditées

Rechercher par
Sociétés accréditées

Agrícola Sant Isidre

Av/ Misericòrdia, 71, 43781, La Fatarella
977 413 934
fatacoop@hotmail.com

La societat Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, SCCL, és una societat sooperativa constituïda el 20 de Febrer de 1947 a la Fatarella, actualment té 74 socis productors i desenvolupa l'activitat cooperativa principalment a les comarques de Tarragona.
Aquesta societat té per objecte social, proveir als associats de primeres matèries, mitjans de producció, productes i altres béns i serveis, que siguin necessaris pels seus associats, millorar e procés de producció agrària, mitjançant l'aplicació o ús col.lectiu de tècniques, equips i mitjans de producció, tanmateix que l'execució d'obres d'interés agrari, industrialitzar i comercialitzar els productes agraris desl seus associats i els derivats, prestar serveis i fomentar activitats encaminades a la promoció i millora de la producció agrària i del medi rural, mantenir, fomentar i divulgar els principis que nodreixen al cooperativisme, d'acord amb les directrius dels Congressos de l'Aliança Cooperativa Internacional i per últim fomentar i realitzar publicacions i estudis, promoure certàmens, exposicions, etc....,referits a la cooperació agrària.