La Marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Tal i com estableix la UNESCO quan a una de les funcions que ha de complir una reserva, la de desenvolupament, la Reserva de la Biosfera ha de ser un revulsiu per a la nostra economia, donant un valor afegit als productes i serveis característics de les Terres de l’Ebre, donant-los una major projecció, tant a nivell local com als mercats exteriors.

Per a tal finalitat, s’ha elaborat un Reglament i annexes específics per a 18 productes i serveis susceptibles de ser acreditats, agroalimentaris, turístics, artesanals... sempre i quan compleixin les condicions marcades pels respectius annexos i adquireixin uns compromisos per tal d’aportar un valor afegit a la Reserva: compromís amb la millora de la qualitat del propi producte o servei, compromís amb el territori, compromís amb la sostenibilitat ambiental i de responsabilitat social. Així, el Reglament busca l’equilibri entre l’accessibilitat a l’ús de la marca i evitar, al mateix temps, la seva banalització.

Qui pot fer ús de la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera?

Recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals i els de promoció turística amb finalitats culturals i recreatives, que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

La marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera es troba en vigor des de l’1 de juliol de 2015.