News

La Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre reparteix 8.500 fullets informatius a les Oficines de Turisme i altres punts d'interès turístic del territori

20/07/2016

Durant aquesta setmana, l'Oficina Tècnica de la Reserva de la Biosfera, el COPATE, ha iniciat el repartiment de 8.500 fullets informatius a les Oficines de Turisme i altres punts d'informació i interès turístic del territori. A grans trets, el material inclou un mapa de la Reserva, les principals característiques d'aquesta, i també una breu descripció dels principals valors del nostre territori (naturals, patrimonials, històrics, etc.), amb un recull d'imatges representatives. També fa difusió de la web de la Reserva: www.ebrebiosfera.org i altres webs que poden resultar d'interès als visitants.

El material només està disponible amb castellà perquè ha estat finançat i editat pel Ministerio de Medio Ambiente, concretament per l'Organismo Autónomo de Parques Nacionales, qui té assignat el paper de Secretaria de la Red Española de Reservas de la Biosfera. No obstant, el COPATE té previst, properament, editar un material semblant amb català, adreçat a la població local.

Amb aquesta acció es pretén donar visibilitat a la Reserva, que els nostres visitants puguin conèixer, a través de les Oficines turístiques i altres punts d'informació i atenció al turista, que es troben en un territori designat com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO, i donar una petita visió dels principals actius turístics i valors que hi poden trobar en aquestes terres.

Des del COPATE agraïm als Consells Comarcals, Oficines de Turisme i altres entitats la seva col·laboració.