Reglament d'ús de la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera El reglament té per objecte fixar les condicions d’ús de la marca i logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera, a fi de promocionar i difondre, tant al territori de les Terres de l’Ebre com en l'exterior, per circuits tradicionals o mitjançant l’ús de les noves tecnologies, els recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals i els de promoció turística amb finalitats culturals i recreatives, que potenciïn les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat territorial. Pot descarregar-se el reglament en format PDF en aquest enllaç.